YEN BINH INDUSTRIAL PARK

Project YEN BINH INDUSTRIAL PARK
Address Đồng Tiến - Phổ Yên, Thái Nguyên.
Role Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.