WATER SUPPLY & SANITATION PROJECT BAC KAN TOWN

Project WATER SUPPLY & SANITATION PROJECT BAC KAN TOWN
Address Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Role Cung cấp ống nhựa và phụ kiện đồng bộ cho hệ thống cấp thoát nước của dự án.