DỰ ÁN CẤP NƯỚC & VỆ SINH THỊ XÃ BẮC KẠN

Dự án DỰ ÁN CẤP NƯỚC & VỆ SINH THỊ XÃ BẮC KẠN
Địa chỉ Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Hạng mục Cung cấp ống nhựa và phụ kiện đồng bộ cho hệ thống cấp thoát nước của dự án.