NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH DIÊM ĐIỀN

Dự án NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH DIÊM ĐIỀN
Chủ đầu tư Công ty CP KD Nước Sạch và Vật Tư Ngành Nước Thanh Bình.
Địa chỉ Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình
Hạng mục Cung cấp các sản phẩm ống nhựa và phụ kiện các loại.