EUROPIPE XUẤT KHẨU TẠI CHỖ DỰ ÁN KCN SAMSUNG BẮC NINH

Dự án EUROPIPE XUẤT KHẨU TẠI CHỖ DỰ ÁN KCN SAMSUNG BẮC NINH
Chủ đầu tư Samsung C&T.
Địa chỉ Xã Yên Trung - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh.
Hạng mục Cung cấp ống nhựa và phụ kiện đồng bộ cho hệ thống cấp thoát nước khu công nghiệp.