THÁP ĐÔI PRIME THÁI NGUYÊN

Dự án THÁP ĐÔI PRIME THÁI NGUYÊN
Địa chỉ Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
Hạng mục Cung cấp ống nhựa PPR, uPVC và phụ kiện các loại.