WATER SAFETY PROJECT IN BAC NINH

Project WATER SAFETY PROJECT IN BAC NINH
Address Tỉnh Bắc Ninh.
Role Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.