DỰ ÁN NƯỚC SẠCH TỈNH BẮC NINH

Dự án DỰ ÁN NƯỚC SẠCH TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ Tỉnh Bắc Ninh.
Hạng mục Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.