VINHOMES GRAND PARK

Project VINHOMES GRAND PARK
Address Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
Role Cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.