VINHOMES GRAND PARK

Dự án VINHOMES GRAND PARK
Địa chỉ Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.