SAMSUNG BAC NINH INDUSTRIAL PARK

Project SAMSUNG BAC NINH INDUSTRIAL PARK
Address Xã Yên Trung - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh.
Role Cung cấp ống nhựa và phụ kiện đồng bộ cho hệ thống cấp thoát nước khu công nghiệp.