KCN SAMSUNG BẮC NINH

Dự án KCN SAMSUNG BẮC NINH
Địa chỉ Xã Yên Trung - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh.
Hạng mục Cung cấp ống nhựa và phụ kiện đồng bộ cho hệ thống cấp thoát nước khu công nghiệp.