HPC LANDMARK 105

Project HPC LANDMARK 105
Address Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
Role Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước cho dự án.