HPC LANDMARK 105

Dự án HPC LANDMARK 105
Địa chỉ Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
Hạng mục Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước cho dự án.