HATECO HOANG MAI

Project HATECO HOANG MAI
Address X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.
Role Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.