HATECO HOÀNG MAI

Dự án HATECO HOÀNG MAI
Địa chỉ X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.
Hạng mục Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.