FLC QUANG BINH BEACH & GOLF RESORT

Project FLC QUANG BINH BEACH & GOLF RESORT
Address Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Role Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước cho tòa nhà.