FLC QUẢNG BÌNH BEACH & GOLF RESORT

Dự án FLC QUẢNG BÌNH BEACH & GOLF RESORT
Địa chỉ Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Hạng mục Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước cho tòa nhà.