FLC GOLF COURSE (HA LONG)

Project FLC GOLF COURSE (HA LONG)
Address Hạ Long - Quảng Ninh.
Role Thi công hệ thống cấp thoát nước, kè chắn.