FLC GOLF COURSE HẠ LONG

Dự án FLC GOLF COURSE HẠ LONG
Địa chỉ Hạ Long - Quảng Ninh.
Hạng mục Thi công hệ thống cấp thoát nước, kè chắn.