CLEAN WATER SUPPLY PROJECT IN THAI NGUYEN PROVINCE

Project CLEAN WATER SUPPLY PROJECT IN THAI NGUYEN PROVINCE
Address Tỉnh Thái Nguyên.
Role Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.