DỰ ÁN NƯỚC SẠCH TỈNH THÁI NGUYÊN

Dự án DỰ ÁN NƯỚC SẠCH TỈNH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ Tỉnh Thái Nguyên.
Hạng mục Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.