THAI BINH THERMAL POWER PLANT

Project THAI BINH THERMAL POWER PLANT
Address Thái Thụy, Thái Bình.
Role Cung cấp ống nhựa và phụ kiện đồng bộ cho hệ thống cấp thoát nước của dự án.