BINH DAI, BEN TRE WATER SUPPLY FACTORY

Project BINH DAI, BEN TRE WATER SUPPLY FACTORY
Address Xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
Role Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.