LEGEND HILL GOLF COURSE

Dự án LEGEND HILL GOLF COURSE
Địa chỉ Thi công hệ thống cấp thoát nước và nhà khách.
Hạng mục Huyện Sóc Sơn - Hà Nội.