VINPEARL VŨ YÊN GOLF COURSE

Dự án VINPEARL VŨ YÊN GOLF COURSE
Địa chỉ Vũ Yên - Hải Phòng.
Hạng mục Thi công hệ thống cấp nước tưới cỏ tự động và thoát nước sân golf.