SÂN GOLF INFINITY HÒA BÌNH

Dự án SÂN GOLF INFINITY HÒA BÌNH
Địa chỉ Tình Hòa Bình.
Hạng mục Cung cấp vật tư cấp thoát nước cho sân golf.