SÂN GOLF HOÀNG GIA (ROYAL GOLF CLUB) NINH BÌNH

Dự án SÂN GOLF HOÀNG GIA (ROYAL GOLF CLUB) NINH BÌNH
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Địa chỉ Huyện Yên Mô, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Hạng mục Cung cấp vật tư cấp thoát nước cho sân golf.