SÂN GOLF FLC SẦM SƠN

Dự án SÂN GOLF FLC SẦM SƠN
Địa chỉ Sầm Sơn – Thanh Hóa.
Hạng mục Thi công hệ thống cấp nước tưới cỏ tự động và thoát nước sân golf.