SÂN GOLF FLC QUY NHƠN

Dự án SÂN GOLF FLC QUY NHƠN
Chủ đầu tư Tập đoàn FLC.
Địa chỉ Xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, Bình Định.
Hạng mục Cung cấp vật tư cấp thoát nước cho sân golf.