PREMIER SKY RESIDENCES

Dự án PREMIER SKY RESIDENCES
Chủ đầu tư PGT Group.
Địa chỉ Văn Giang – Hưng Yên.
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp thoát nước dự án.