NOVAWOLD PHAN THIẾT

Dự án NOVAWOLD PHAN THIẾT
Chủ đầu tư Tập đoàn Novaland.
Địa chỉ Xã Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận.
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp thoát nước dự án.