KHU ĐÔ THỊ VINH TÂN

Dự án KHU ĐÔ THỊ VINH TÂN
Chủ đầu tư Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.
Địa chỉ Trung tâm Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp thoát nước dự án.