KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI BẮC ĐẦM VẠC

Dự án KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI BẮC ĐẦM VẠC
Chủ đầu tư Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô.
Địa chỉ Phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp thoát nước dự án.