KHU ĐÔ THỊ CIPUTRA MỞ RỘNG

Dự án KHU ĐÔ THỊ CIPUTRA MỞ RỘNG
Địa chỉ KĐT Ciputra - Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội.
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.