GRAND WORLD PHÚ QUỐC

Dự án GRAND WORLD PHÚ QUỐC
Địa chỉ Bãi Dài, Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.
Hạng mục Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.