DỰ ÁN THU GOM NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

dự án thu gom nước thải đà nẵng
Dự án DỰ ÁN THU GOM NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ đầu tư Công ty CP XD Công Trình Thủy Hà Nội
Địa chỉ Đà Nẵng
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp nước.