DỰ ÁN THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Dự án DỰ ÁN THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ đầu tư BQLDA Thoát nước vệ sinh TP.Đà Nẵng.
Địa chỉ Thành phố Đà Nẵng.
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống thoát nước dự án.