DỰ ÁN NƯỚC SẠCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Dự án DỰ ÁN NƯỚC SẠCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hạng mục Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.