DỰ ÁN NƯỚC SẠCH THỌ XUÂN

Dự án DỰ ÁN NƯỚC SẠCH THỌ XUÂN
Chủ đầu tư Công ty nước sạch Lam Sơn Sao Vàng
Địa chỉ Thanh Hóa
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp nước.