DỰ ÁN NƯỚC SẠCH THANH HÓA

Ống nhựa EUROPIPE góp mặt tại nhiều dự án lớn 5
Dự án DỰ ÁN NƯỚC SẠCH THANH HÓA
Địa chỉ Thanh Hóa.
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp nước.