DỰ ÁN NƯỚC SẠCH THANH HÓA

Dự án DỰ ÁN NƯỚC SẠCH THANH HÓA
Chủ đầu tư Công ty CP cấp nước Thanh Hóa
Địa chỉ Thanh Hóa
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp nước.