DỰ ÁN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

Dự án DỰ ÁN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ Tỉnh Quảng Trị
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp nước.