DỰ ÁN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Dự án DỰ ÁN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH
Chủ đầu tư Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh.
Địa chỉ Tỉnh Quảng Ninh.
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp nước.