DỰ ÁN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

nước sạch quảng ninh
Dự án DỰ ÁN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH
Chủ đầu tư Công ty CP nước sạch Quảng Ninh
Địa chỉ Quảng Ninh
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp nước.