DỰ ÁN NƯỚC SẠCH QUẢNG BÌNH

Dự án DỰ ÁN NƯỚC SẠCH QUẢNG BÌNH
Địa chỉ Tỉnh Quảng Bình
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp nước.