NƯỚC SẠCH KHU ĐÔ THỊ KIM CHUNG DI TRẠCH

Dự án NƯỚC SẠCH KHU ĐÔ THỊ KIM CHUNG DI TRẠCH
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Nước sạch Tây Hà Nội.
Địa chỉ Đ. Kim Chung Di Trạch, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội.
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp thoát nước dự án.