DỰ ÁN NƯỚC SẠCH CAO BẰNG

Dự án DỰ ÁN NƯỚC SẠCH CAO BẰNG
Địa chỉ Tỉnh Cao Bằng
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp nước.