DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC SÔNG CHU

dự án nước sạch
Dự án DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC SÔNG CHU
Chủ đầu tư Công ty Cp nước sạch sông Chu
Địa chỉ Tỉnh Thanh Hóa
Hạng mục Cung cấp sản phẩm cho hệ thống cấp nước.