DỰ ÁN KHU KINH TẾ NGHI SƠN

Dự án DỰ ÁN KHU KINH TẾ NGHI SƠN
Địa chỉ Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Hạng mục Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước cho khu kinh tế.